รายการสถิติทางการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
296 รายการ
รายการสถิติทางการที่มีอยู่บนระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน
121 รายการ
40.88%
รายการสถิติทางการที่ลงทะเบียนชุดข้อมูลบน GD Catalog
67 รายการ
22.64%
จำนวนรายการสถิติทางการ (หน่วยงาน)