รายการสถิติทางการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
367 รายการ
รายการสถิติทางการที่มีอยู่บนระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน
99 รายการ
26.98%
รายการสถิติทางการที่ลงทะเบียนชุดข้อมูลบน GD Catalog
38 รายการ
10.35%
จำนวนรายการสถิติทางการ (หน่วยงาน)