รายการสถิติทางการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
302 รายการ
รายการสถิติทางการที่มีอยู่บนระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน
130 รายการ
43.05%
รายการสถิติทางการที่ลงทะเบียนชุดข้อมูลบน GD Catalog
93 รายการ
30.79%
จำนวนรายการสถิติทางการ (หน่วยงาน) (20 อันดับ)