สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
ค้นพบ 134 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การรับแจ้งคดีอาญาของตำรวจ จำนวนการรับแจ้งคดีอาญาและพ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญาในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2022-09-20
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อัตราคดีที่มีการรับแจ้งต่อประชากร อัตราคดีที่มีการรับแจ้งต่อประชากร จำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2022-09-13
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การรับแจ้งคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนการรับแจ้งคดีอาญาและพ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญาในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2021-07-29
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผลสำรวจคดีอาชญากรรมภาคประชาชน อัตราการประสบเหตุเทียบกับจำนวนประชากร จำแนกตามประเภทความผิดที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานกิจการยุติธรรม 2022-09-20
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ร้อยละของเหยื่ออาชญากรรม ร้อยละของเหยื่ออาชญากรรมจำแนกตามเพศ อายุเวลา สถานที่เกิดเหตุ การแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน ลักษณะของการเกิดเหตุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม 2021-03-08
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ร้อยละของอาชญากรรมที่ไม่มีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อยละของอาชญากรรมที่ไม่มีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำแนกตามประเภทอาชญากรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม 2020-10-14
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีจราจร จำนวนการรับแจ้งคดีตาม พ.ร.บ.จราจร ทางบก และจำนวนอุบัติเหตุจราจร มูลค่าความเสียหาย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2019-08-05
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีจราจร จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรจำแนกตามผู้ขับขี่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะสภาพที่เกิดเหตุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2020-02-11
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ร้อยละคดีอุบัติเหตุจราจร ร้อยละคดีอุบัติเหตุจราจรจำแนกตามผู้ขับขี่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะสภาพที่เกิดเหตุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2020-02-11
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้บาดเจ็บจากปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุจราจร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2018-06-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การจับกุมคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนการจับกุมคดีอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำแนกตามประเภทคดี (ประเภทคดีอาญา และคดีสำคัญตาม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2022-03-25
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การจับกุมคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร้อยละจำนวนคดีที่จับกุมได้เทียบกับคดีที่รับแจ้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2020-02-11
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การจับกุมคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนการจับกุมคดีอาชญากรรม ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจำแนกตามประเภทคดี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2021-07-30
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การจับกุมคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนผู้ถูกจับกุมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำแนกตามตามเพศ อายุ สถานภาพการศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2021-07-27
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การจับกุมคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยละของผู้ถูกจับกุมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำแนกตามตามเพศ อายุ สถานภาพการศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2021-07-29
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การจับกุมคดียาเสพติด จำนวนคดี จำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดภาพรวมทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2020-10-09
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การจับกุมคดียาเสพติด จำนวนคดี จำนวนผู้ต้องหาและน้ำหนักของกลาง จำแนกตามชนิดยาเสพติด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2020-10-09
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การจับกุมคดียาเสพติด จำนวนผู้ต้องหาแยกตามข้อหา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2020-10-09
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การริบทรัพย์สินคดียาเสพติด จำนวนคดีและมูลค่าทรัพย์ที่ยึดได้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวนผู้เข้าบำบัดรักษาฟี้นฟูภาพรวมทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวนผู้รับการบำบัดรักษาฟี้นฟู จำแนกตามระบบการบำบัดรักษา (สมัครใจบำบัด บังคับบำบัด และต้องโทษ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับบำบัด จำนวนผู้รับการบำบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดที่ควบคุมตัวแบบเข้มงวด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมคุมประพฤติ 2020-10-14
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับบำบัด จำนวนผู้รับการบำบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดที่ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมคุมประพฤติ 2020-10-14
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับบำบัด จำนวนผู้รับการบำบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดที่ไม่ควบคุมตัว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมคุมประพฤติ 2020-10-14
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การสำรวจฝิ่น พี้นที่ปลูกฝิ่น พี้นที่ตัดฟันทำลาย ผลผลิตฝิ่นรวมและผลผลิตฝิ่นคงเหลือ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2022-03-09
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนการจับกุมคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2022-09-13
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องในชั้นอัยการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2020-02-11
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนการจับกุมคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ผู้ต้องหาถูกฟ้องศาลจำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีความผิดตาม พรบ. คนเข้าเมือง จำนวนการจับกุมคดีความผิดตาม พรบ. คนเข้าเมือง จำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2022-09-13
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีความผิดตาม พรบ. คนเข้าเมือง จำนวนคดีความผิดตาม พรบ. คนเข้าเมืองที่ผู้ต้องหาถูกฟ้องศาลจำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2020-02-12
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2022-09-13
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ผู้ต้องหาถูกฟ้องศาลจำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การจับกุมคดีฟอกเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนการจับกุมคดีในฐานความผิดมูลฐานตามกฏหมายฟอกเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีอาญาฟอกเงินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนคดีที่สืบสวนสอบสวน/จำนวนผู้ต้องหา/มูลค่าทรัพย์สิน ในคดีอาญา ฟอกเงินแยกตามประเภทความผิดมูลฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2020-02-17
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีอาญาฟอกเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนคดีที่สืบสวนสอบสวน/จำนวนผู้ต้องหา/มูลค่าทรัพย์สิน ในคดีอาญา ฟอกเงินแยกตามประเภทความผิดมูลฐานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่ง จำนวนคดีที่สืบสวนสอบสวน/จำนวนรายที่ถูกสืบสวนสอบสวน/มูลค่าทรัพย์สินแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2020-11-11
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่ง จำนวนคดีที่สั่งฟ้อง/มูลค่าทรัพย์สินตามฟ้อง/จำนวนผู้กระทำความผิดตามฟ้อง แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2020-11-11
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่ง จำนวนคดีที่ยกคำร้อง/มูลค่าทรัพย์สินที่คืน/จำนวนผู้กระทำความผิด แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2020-11-11
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่ง จำนวนคดีที่ศาลตัดสินลงโทษ/จำนวนรายที่ศาลตัดสินลงโทษ/มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2020-11-11
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2022-09-13
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีแรงงาน จำนวนคดีแรงงานตามความผิด พรบ. คุ้มครองแรงงานในคดีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2020-02-17
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ผู้ต้องหาถูกฟ้องศาล จำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวนการจับกุมคดีอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2020-02-17
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวนคดีอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในคดีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการจำแนกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2020-02-17
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การสอบสวนดำเนินคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนคดีรับใหม่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำแนกตามประเภทคดี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2019-09-25
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การสอบสวนดำเนินคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำแนกตามประเภทคดีและผลการดำเนินคดีในชั้นสอบสวน(สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง งดการสอบสวน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2019-09-25
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล จำนวนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานศาลยุติธรรม 2022-03-09
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การควบคุมผู้ต้องหาในเรือนจำ จำนวนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมราชทัณฑ์ 2022-03-09
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การพิจารณาสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการ จำนวนคดีรับใหม่ จำแนกตามประเภทสำนวนและประเภทคดี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานอัยการสูงสุด 2020-10-02
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การพิจารณาสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการ จำนวนคดีที่เสร็จสิ้น จำแนกตามประเภทสำนวนและประเภทคดี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานอัยการสูงสุด 2020-10-05
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีอาญาในชั้นศาล จำนวนคดีที่เข้าสู่ศาลจำแนกตามประเภทศาล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานศาลยุติธรรม 2022-04-07
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คดีอาญาในชั้นศาล จำนวนจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาจำแนกตามกำหนดโทษและผลคำพิพากษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานศาลยุติธรรม 2022-03-10
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนรับใหม่ที่ถูกดำเนินคดีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำแนกตามเพศ ฐานความผิดและอายุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2021-03-17
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำแนกตามประเภทการให้ความช่วยเหลือ (ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือดำเนินคดี และช่วยเหลือประกันตัว) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2022-03-24
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีอาญาของสภาทนายความ จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือของสภาทนายความ จำแนกตามประเภทการให้ความช่วยเหลือ (ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือดำเนินคดี และช่วยเหลือประกันตัว) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2020-10-14
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน จำนวนคดีอาญาเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่มาตรการพิเศษและอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นศาล จำนวนคดีอาญาที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชั้นศาล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานศาลยุติธรรม 2022-03-09
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผลการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นศาล ร้อยละของคดีที่มีการไกล่เกลี่ยสำเร็จ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานศาลยุติธรรม 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวนการรับแจ้งบุคคลสูญหาย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2019-08-26
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2021-03-09
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวนตัวอย่างที่รับเข้าตรวจสารพันธุกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวนข้อมูลการตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวนข้อมูลการผ่าชันสูตรในที่ทำการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง สถิติการกระทำผิดซ้ำ จำนวนผู้กระทำผิดซ้ำภายในระยะเวลา 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี, 3 ปีนับแต่วันปล่อยตัว แยกตามประเภทความผิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม 2020-10-14
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง สถิติการกระทำผิดซ้ำ จำนวนผู้กระทำผิดซ้ำภายในระยะเวลา 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี, 3 ปีนับแต่วันปล่อยตัว แยกตามหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัยที่รับผิดชอบ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม 2020-10-12
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การดำเนินคดีแพ่ง จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลแพ่งจำแนกตามประเภท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานศาลยุติธรรม 2020-10-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผลการพิจารณาคดีแพ่ง จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นจำแนกตามคำพิพากษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานศาลยุติธรรม 2022-04-05
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง จำนวนคดีที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานศาลยุติธรรม 2020-10-14
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผลการไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง ร้อยละของคดีที่มีการไกล่เกลี่ยสำเร็จ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานศาลยุติธรรม 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การบังคับคดีแพ่ง จำนวนคดีที่เข้าสู่การบังคับคดีแพ่ง จำแนกตามประเภทคดี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมบังคับคดี 2022-04-05
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การบังคับคดีแพ่ง จำนวนคดีและทุนทรัพย์ ที่บังคับคดีเสร็จสิ้น จำแนกตามประเภทคดี (แพ่ง,ล้มละลาย) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมบังคับคดี 2022-04-05
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การบังคับคดีล้มละลาย จำนวนคดีที่เข้าสู่การบังคับคดีล้มละลาย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมบังคับคดี 2022-04-05
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จำนวนคดีที่เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมบังคับคดี 2022-04-05
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จำนวนคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมบังคับคดี 2022-04-05
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร้อยละของคดีที่มีการไกล่เกลี่ยสำเร็จ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมบังคับคดี 2022-03-15
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การดำเนินคดีปกครอง จำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาในศาลปกครองชั้นต้น/สูงสุด จำแนกตามคดีเข้า/คดีเสร็จ ผู้ถูกฟ้อง เรื่องที่ถูกฟ้อง พื้นที่ที่คดีเกิด (ภาค จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานศาลปกครอง 2020-10-19
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องผู้กระทำผิด จำนวนผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ เด็กหรือเยาวชน และผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมคุมประพฤติ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การปฏิบัติงานบริการสังคม จำนวนผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมคุมประพฤติ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การปฏิบัติงานบริการสังคม จำนวนผู้ทำงานบริการสังคมตามประมวลอาญามาตรา 56(1) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมคุมประพฤติ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การปฏิบัติงานบริการสังคม จำนวนผู้ทำงานบริการสังคมตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 23(4) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมคุมประพฤติ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การสงเคราะห์ผู้กระทำผิด จำนวนผู้กระทำผิด/ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมคุมประพฤติ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การสงเคราะห์ผู้กระทำผิด จำนวนผู้กระทำผิด/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการสงเคราะห์ระหว่างคุมประพฤติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมคุมประพฤติ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การจำคุก/กักขัง จำนวนนักโทษเด็ดขาด/ผู้ต้องกักขัง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมราชทัณฑ์ 2022-03-15
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การให้ความเยียวยาและชดใช้ ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม จำนวนผู้ได้รับการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายและมูลค่าค่าเสียหาย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2022-03-15
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การให้ความเยียวยาและชดใช้ ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม จำนวนผู้มารับบริการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจำแนกตามประเภทบริการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2022-03-17
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมส่วนท้องที่ จำนวนอาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมส่วนท้องที่ จำแนกตามประเภทเครือข่าย (เช่น ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน) และพื้นที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 กรมการปกครอง 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครคุมประพฤติและอาสาสมัครช่วยลด/ป้องกันอาชญากรรมของกรมคุมประพฤติ จำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมคุมประพฤติ 2022-03-17
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครคุมประพฤติและอาสาสมัครช่วยลด/ป้องกันอาชญากรรมของกรมคุมประพฤติ จำนวนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของกรมคุมประพฤติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมคุมประพฤติ 2020-10-01
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครคุมประพฤติและอาสาสมัครช่วยลด/ป้องกันอาชญากรรมของกรมคุมประพฤติ จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการบริการจากอาสาสมัครคุมประพฤติ ของกรมคุมประพฤติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมคุมประพฤติ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองานของหน่วยงานและจำนวนการดำเนินการช่วยเหลือแยกตามผลปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2022-03-08
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองานของหน่วยงานและจำนวนการดำเนินการช่วยเหลือแยกตามผลปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองานของหน่วยงานและจำนวนการดำเนินการช่วยเหลือแยกตามผลปฏิบัติงานของปปส. 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2020-10-12
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวนอาสาสมัครกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน และเครือข่ายสงเคราะห์ช่วยเหลือการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำแนกตามพื้นที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครและเครือข่ายสงเคราะห์ช่วยเหลือการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในเรือนจำและผลการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ จำนวนเครือข่ายของกรมราชทัณฑ์จำแนกตามพื้นที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมราชทัณฑ์ 2020-10-14
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครและเครือข่ายสงเคราะห์ช่วยเหลือการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในเรือนจำและผลการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ จำนวนผู้กระทำผิดที่รับบริการของกรมราชทัณฑ์จำแนกตามประเภทบริการและเครือข่ายที่ให้บริการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมราชทัณฑ์ 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครและเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จำนวนอาสาสมัครของของกรมคุ้มครองของสิทธิและเสรีภาพ จำแนกตามพื้นที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2019-09-25
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง อาสาสมัครและผลการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองานของหน่วยงานและจำนวนการดำเนินการช่วยเหลือแยกตามผลปฏิบัติงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2018-06-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง บัตรเสียและผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จำนวนบัตรเสีย จำแนกตามการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2022-03-21
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง บัตรเสียและผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำแนกตามการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2554 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2020-02-24
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จำแนกตามพรรค เพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2022-03-21
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำแนกตามพรรค เพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค จังหวัด และเขตเลือกตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2022-03-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส. จำนวนผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จำแนกตามเพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค จังหวัด พรรคการเมือง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2022-03-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส. จำนวนผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส. แบบแบ่งเลือกตั้ง จำแนกตามเพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค จังหวัด พรรคการเมือง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2022-03-23
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง บัตรเสียและผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. จำนวนบัตรเสียในการเลือกตั้ง ส.ว. 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง บัตรเสียและผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. จำแนกตามเพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ว. จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ว. จำแนกตามเพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2019-07-03
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ส.ว. จํานวนผู้ได้รับการเสนอชื่อสรรหา เป็นสมาชิกวุฒิสภาจําแนกตามภาคองค์กร เพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2551 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผู้ได้รับการสรรหาเป็น ส.ว. จํานวนผู้ได้รับการสรรหาเป็น ส.ว.จําแนกตามภาค องค์กร เพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2551 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง พรรคการเมือง จำนวนพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2020-08-21
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง พรรคการเมือง จำนวนพรรคการเมืองที่เลิก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2021-03-08
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง พรรคการเมือง จำนวนพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2019-09-16
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง พรรคการเมือง จำนวนพรรคการเมืองที่ยุบพรรค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2020-10-09
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง สาขาพรรคการเมือง จำนวนสาขาพรรคการเมืองจำแนกตามพรรค ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2019-10-01
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง สาขาพรรคการเมือง จำนวนกรรมการสาขาพรรคจำแนกตามพรรค ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2019-10-10
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง คำร้องและการพิจารณาวินิจฉัยคดี จำนวนคดีที่มีการยื่นคำร้อง,จำนวนคดีที่มีการพิจารณาเสร็จ, ประเภทคดี ปกติ/ฟ้องตรง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2020-10-05
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง เขตการปกครอง จำนวนเขตการปกครอง(จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน) จำแนกตามภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมการปกครอง 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง กำลังคนภาครัฐส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง จำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำแนกตามตำแหน่ง เพศและจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมการปกครอง 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกรายประเภท และจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2022-03-08
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกตามประเภทองค์กร ตำแหน่ง เพศ ภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2019-09-25
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกตามประเภทองค์กร ตำแหน่ง เพศ ภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2019-09-19
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง กำลังคนภาครัฐส่วนท้องถิ่น จำนวนกำลังคนภาครัฐส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท สังกัดและเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2019-07-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง มาตรการปราบปรามการทุจริตในวงราชการ จำนวนเรื่องที่ ปปช. เสนอให้ ครม. กำหนดเป็นมาตราการในการป้องกันการทุจริ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2021-08-10
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การป้องกันปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับมาดำเนินการแยกประเภท และหน่วยงานของผู้ถูกกล่าวหา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2018-06-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การป้องกันปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวนเรื่อง/จำนวนคนที่ถูก คกก. ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง แยกตามประเภทตำแหน่งและสังกัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2018-06-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การป้องกันปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวนเรื่อง/จำนวนคน ที่ถูก คกก. ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแยกตามประเภทตำแหน่งและสังกัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2018-06-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การป้องกันปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวนคดีจำแนกตามผลคำสั่งให้สิ้นสุดคดี (เช่น อัยการสั่งไม่ฟ้อง ยกฟ้อง ให้ออกจากราชการ ศาลพิพากษาจำคุก ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2018-06-22
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การป้องกันปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวนคดีข้าราชการทุจริตที่รับมาดำเนินการแยกประเภท และหน่วยงานของผู้ถูกกล่าวหา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2020-02-17
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง การป้องกันปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวนคดีจำแนกตามผลคำสั่งให้สิ้นสุดคดี (เช่น อัยการสั่งไม่ฟ้อง ยกฟ้อง ให้ออกจากราชการ ศาลพิพากษาจำคุก) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2019-09-16