สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค้นพบ 80 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์ประจำที่) (กสทช.) จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ที่เปิดใช้บริการ (Fixed Line Subscribers) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-08-11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์ประจำที่) (กสทช.) จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ที่มี (Fixed Existing Number) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-08-11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์ประจำที่) (กสทช.) จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้เช่าต่อประชากร 100 (Fixed Line Penetration) (Fixed telephone lines per 100 inhabitant (ITU)) (Telephone lines per 100 persons (UN)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2022-09-06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์ประจำที่) (กสทช.) Fixed Telephone Tariffs : US$ per 3 Minutes Local Call (Peak) (IMD) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์ประจำที่) (กสทช.) Fixed Broadband Tariffs : Monthly Fee (Residential), US$ (IMD) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์ประจำที่) (กสทช.) Fixed Broadband Internet Tariffs (NRI) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์ประจำที่) (กสทช.) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงแบบ xDSL (บาท/Kbps) (Fixed Broadband Internet Tariffs (NRI)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-08-11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) (กสทช.) จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี (Mobile Existing Number) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-08-11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) (กสทช.) จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการ (Mobile Subscriber) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-08-11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) (กสทช.) จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการต่อประชากร 100 คน (Mobile Penetration) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-08-11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) (กสทช.) Number of Mobile Telephone Subscribers per 1000 Inhabitants (IMD) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) (กสทช.) Mobile Broadband Internet Subscriptions (GCI,NRI) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-03-14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) (กสทช.) อัตราค่าใช้บริการเฉลี่ยประเภทเสียงของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-03-14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) (กสทช.) อัตราค่าใช้บริการเฉลี่ยที่ไม่ใช่เสียงของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-03-14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) (กสทช.) Mobile Cellular Tariffs (NRI) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) (กสทช.) Mobile telephone costs (IMD) : Mobile cellular tariffs – US$ per minute local call, off-net (peak) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต (กสทช.) Internet Bandwidth 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต (กสทช.) Bandwidth ภายในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2022-08-18
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต (กสทช.) Bandwidth ไปต่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2022-08-18
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต (สป.ทก.) จำนวนศูนย์ดิจิทัลชุมชน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2020-01-24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต (NECTEC) ข้อมูลการจดทะเบียน Domain ภายใต้ .th 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2022-09-12
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีอุปกรณ์สื่อสาร (สสช.) จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีอุปกรณ์สื่อสาร (สสช.) สัดส่วนของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Proportion of households with mobile cellular telephone (ITU)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีอุปกรณ์สื่อสาร (กสทช.) จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ Prepaid 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2019-07-10
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีอุปกรณ์สื่อสาร (กสทช.) จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ Postpaid 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2019-07-10
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีอุปกรณ์ ICT (สสช.) จำนวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ (Households with a Personal Computer (NRI)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีอุปกรณ์ ICT (สสช.) สัดส่วนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ (Proportion of households with a computer (ITU)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ (สสช.) จำนวนสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ (สสช.) สัดส่วนสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ (Proportion of Businesses Using Computer (ITU)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ (สสช.) จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการที่ใช้คอมพิวเตอร์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ (สสช.) สัดส่วนของลูกจ้างในสถานประกอบการที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Proportion of Persons Employed Routinely Using Computer (ITU)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ (สสช.) จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-08-19
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (กสทช.) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงแบบ DSL (บาท/Kbps) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-03-16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (กสทช.) จำนวนสมาชิกอินเทอร์เน็ต (Internet Subscriber) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-03-16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (กสทช.) จำนวนสมาชิกอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (Internet Broadband Subscriber) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2022-06-02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) จำนวนประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต(จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา เขตการปกครอง ภาค สถานที่ใช้ กิจกรรมที่ใช้ ความถี่ สถานภาพการทำงาน) (Internet users (GCI, NRI)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-01
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) สัดส่วนของประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต (จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา เขตการปกครอง ภาค สถานที่ใช้ กิจกรรมที่ใช้ ความถี่ สถานภาพการทำงาน) (Number of internet users per 1000 people (IMD)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) จำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Households with Internet access (NRI)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Proportion of households with Internet access (ITU)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) จำนวนสถานประกอบการที่ใช้อินเทอร์เน็ต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) สัดส่วนของสถานประกอบการที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Proportion of businesses using Internet (ITU)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการที่ใช้อินเทอร์เน็ต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) สัดส่วนของลูกจ้างในสถานประกอบการที่ใช้อินเทอร์เน็ต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) จำนวนสถานประกอบการที่มีอินทราเน็ต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) สัดส่วนสถานประกอบการที่มีอินทราเน็ต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) จำนวนสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) สัดส่วนของสถานประกอบการที่ใช้ LAN (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) สัดส่วนของสถานประกอบการที่ใช้เอ็กซ์ทราเน็ต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) สัดส่วนของสถานประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต (สสช.) สัดส่วนของสถานประกอบการที่สั่งซื้อ (Placing Orders) ทางอินเทอร์เน็ต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สสช.) จำนวนประชากรที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สสช.) สัดส่วนของประชากรที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (กสทช.) Mobile telephone subscriptions (NRI) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-03-18
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ Website (สสช.) จำนวนสถานประกอบการที่มีเว็บไซต์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ Website (สสช.) สัดส่วนของสถานประกอบการที่มีเว็บไซต์ (Proportion of businesses with a web presence (ITU)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีและการใช้ ICT แบบอื่นๆ (สสช.) Proportion of households with electricity (ITU) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรในสถานประกอบการที่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT (สสช.) จำนวนบุคลากรในสถานประกอบการที่สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-10
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ที่ได้รับมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT (กสทช.) จำนวนผู้ได้รับอนุญาตวิทยุคมนาคม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ที่ได้รับมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT (กสทช.) จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-03-23
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ทำงานด้าน ICT (สสช.) ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ทำงานด้าน ICTจำแนกตามกลุ่มทักษะ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-10
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ทำงานด้าน ICT (สสช.) ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้างด้าน ICTจำแนกตามภาครัฐและภาคเอกชน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ทำงานด้าน ICT (สสช.) จำนวนผู้ทำงานด้าน ICT 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ทำงานด้าน ICT (สสช.) จำนวนผู้ทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้าน ICT จำแนกตามอาชีพ อายุ ทักษะ ภาค การศึกษา สถานภาพการทำงาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ชั่วโมงการทำงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ทำงานด้าน ICT (สสช.) สัดส่วนผู้ทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้าน ICT จำแนกตามอาชีพ อายุ ทักษะ ภาค การศึกษา สถานภาพการทำงาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ชั่วโมงการทำงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-08-22
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลอื่นๆ ด้านอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ด้าน ICT (สสช.) Adult Literacy Rate (NRI) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลอื่นๆ ด้านอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ด้าน ICT (สสช.) Adult Literacy (UN) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ICT (กสทช.) จำนวนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2021-03-23
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ICT (SIPA) จำนวนประชากรที่ใช้สำรวจด้านซอฟต์แวร์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2021-08-06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ICT (SIPA) จำนวนประชากรที่ใช้สำรวจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2019-07-11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ICT (SIPA) มูลค่าการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่ผลิตในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2022-05-25
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ICT (SIPA) มูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2022-05-25
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลค่าผลผลิตในอุตสาหกรรม ICT (SIPA) สัดส่วนของซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2018-06-21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลค่าการส่งออกสินค้า ICT (สป.ทก.) มูลค่าการส่งออกสินค้า ICT เทียบกับมูลค่าการส่งออกทั้งหมด (ICT goods exports as a percentage of total export (ITU)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-03-23
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์ของประเทศ (SIPA) มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์ของไทย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2019-07-11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (สสช.) จำนวนสถานประกอบการที่มีการขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (สสช.) ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (สสช.) จำนวนสถานประกอบการที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ (Placing Orders) ทางอินเทอร์เน็ต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-28
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (สสช.) สัดส่วนของสถานประกอบการที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ (Placing Orders) ทางอินเทอร์เน็ต(Proportion of businesses placing orders over the Internet (ITU)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-28
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (สสช.) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562P สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2021-03-24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (สสช.) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ B2B , B2C และ B2G 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562P สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2021-03-24