สาขาการขนส่ง และโลจิสติกส์
ค้นพบ 157 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวง ความยาวของเส้นทาง (กม.) (จำแนกตามประเภทเส้นทาง จังหวัด ช่องจราจร ผิวทาง จุดเริ่มต้น-จุดปลายทาง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทางหลวง 2022-01-24
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางพิเศษ ชื่อทางพิเศษ วันที่เปิดให้บริการ ระยะทาง (กม.) แนวสายทาง/จำนวนช่องจราจร ของเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2022-03-23
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดของทางหลวง ระยะทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด (กม.) (จำแนกตามจุดต้นทาง-ปลายทาง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทางหลวง 2020-08-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางรถไฟ Airport Rail Link ความยาวของเส้นทางรถไฟ (กม.) (จำแนกตามเส้นทางการให้บริการ จุดเริ่มต้น-จุดปลายทาง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2022-03-25
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางรถไฟฟ้า MRT ความยาวของเส้นทางรถไฟฟ้า MRT (กม.) (จำแนกตามประเภทเส้นทาง [ยกระดับ - ใต้ดิน] ชนิดราง ขนาดราง จุดเริ่มต้น-จุดปลายทาง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2022-03-25
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับอาเซียน ความยาวของเส้นทางรถไฟที่เชื่อมโยงไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน แยกตามด่าน จังหวัด ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2020-08-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สถานีรถไฟ ที่ตั้ง และ พื้นที่ของการให้บริการโดยสาร ขนาดของชานชาลา จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและจราจร (จำนวนที่มี/ที่ใช้งานได้) (ระบบอาณัติสัญญาณ, เครื่องกั้นถนน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สถานีรถไฟ Airport Rail Link ที่ตั้ง และ พื้นที่ของสถานีรถไฟ ขนาดชานชาลา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2022-03-25
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สถานีรถไฟฟ้า MRT ที่ตั้ง และพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้า MRT ความยาวของชานชาลาและพื้นที่ชานชาลา จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและจราจร (จำนวนที่มี/ที่ใช้งานได้) (ลิฟท์, บันไดเลื่อน, เครื่องขายบัตรโดยสารอัตโนมัติ, ประตูเก็บค่าโดยสารอัตโ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2022-03-25
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่ตั้ง และพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2019-07-12
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ที่ตั้ง และพื้นที่ของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง จำแนกตามโมดูล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สถานีขนถ่ายตู้สินค้าคอนเทนเนอร์(CY) ที่ตั้ง และพื้นที่ของย่านขนถ่ายตู้สินค้า คอนเทนเนอร์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ท่าเรือ ท่าเรือของภาครัฐและเอกชน (จำแนกตามจังหวัด ขนาด ประเภทท่า) ความยาวหน้าท่าที่ติดน้ำสำหรับใช้ในการเทียบท่าเรือ (ม.) ระดับความลึกของร่องน้ำบริเวณหน้าท่าที่เพียงพอให้เรือสามารถเทียบท่าได้โดยไม่เกยตื้น (ม.) จำนวนเรือที่สามารถเทียบท่าได้ในเวลาเดียวกัน แยกตามขนา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมเจ้าท่า 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สิ่งอำนวยความสะดวกเรือตู้สินค้า (ท่าเรือกรุงเทพ) ท่าเรือที่มาจากความรับผิดชอบของการท่าเรือ (จำแนกตามจังหวัด ขนาด ประเภทท่า) ความยาวหน้าท่าที่ติดน้ำสำหรับใช้ในการเทียบท่าเรือ (ม.) ระดับความลึกของร่องน้ำบริเวณหน้าท่าที่เพียงพอให้เรือสามารถเทียบท่าได้โดยไม่เกยตื้น (ม.) จำนวนเรือที่สามารถเทียบท่าได้ในเวลาเดียวกัน แยกตามขนาดของเรือ (ลำ) ขนาดสูงสุดของเรือที่สมรรถนะของท่าเรือสามารถรองรับเรือได้ วัดเป็นน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดของเรือ (ตันกรอส) ขนาดของลานกองเก็บตู้สินค้า (ตร.ม.) แยกเป็นตู้สินค้าขาเข้า ตู้สินค้าขาออก และตู้เปล่า จำนวนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้อำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า แยกตามประเภทสินค้า คือ สินค้าเทกอง เช่น สายพาน ไซโล และสินค้าที่บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ เช่น Gantry Crane และระยะเวลาที่มีการใช้อุปกรณ์ (จำนวนที่มี/ที่ใช้งานได้) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2019-09-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานในประเทศและระหว่างประเทศ จำนวนทางวิ่ง (ช่อง) ความยาวของทางวิ่ง (ม.) ความจุของทางวิ่ง : จำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลงสูงสุด ที่สามารถให้บริการได้ต่อชั่วโมง (เที่ยวต่อ ชม.) ความจุของอาคารคลังสินค้า : ขนาดของพื้นที่ในการให้บริการกองเก็บและคัดแยกสินค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการบินพลเรือน 2019-09-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ รถจดทะเบียนสะสม จำนวนรถจดทะเบียนสะสม (คัน) (จำแนกตาม พรบ. ประเภทรถ ชนิดเชื้อเพลิง อายุการใช้งาน น้ำหนัก) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการขนส่งทางบก 2022-03-18
การขนส่ง และโลจิสติกส์ รถจดทะเบียนใหม่ จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ (คัน) (จำแนกตาม พรบ. ตามประเภทรถ ชนิดเชื้อเพลิง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการขนส่งทางบก 2022-03-18
การขนส่ง และโลจิสติกส์ รถใหม่ (ป้ายแดง) จำนวนรถใหม่ป้ายแดง (คัน) (จำแนกตาม พรบ. ประเภทรถ ความจุกระบอกสูบ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการขนส่งทางบก 2022-03-18
การขนส่ง และโลจิสติกส์ รถตรวจสภาพ จำนวนรถตรวจสภาพ (ผ่านการตรวจ/ไม่ผ่าน) (จำแนกตาม พรบ. ประเภทรถ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการขนส่งทางบก 2022-03-18
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ (จำแนกตามประเภทใบอนุญาต เพศ อายุ สัญชาติ จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการขนส่งทางบก 2022-03-21
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบการ จำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่ง ในประเทศและระหว่างประเทศ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการขนส่งทางบก 2022-03-21
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนรถไฟ รถจักร และล้อเลื่อน จำนวนรถไฟทั้งหมด (คัน) (จำแนกตามประเภทการใช้งาน อายุการใช้งาน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนรถไฟฟ้า Airport Link จำนวนรถไฟฟ้า Airport Link ทั้งหมด (ตู้โดยสาร,ขบวน) (จำแนกตามปีที่ผลิต) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2022-03-25
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนรถไฟฟ้า MRT จำนวนรถไฟฟ้า MRT ทั้งหมด (ตู้โดยสาร, ขบวน) (จำแนกตามปีผลิต) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2022-03-25
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนขบวนรถไฟโดยสาร จำนวนขบวนรถไฟโดยสาร จำแนกตามประเภทขบวนรถ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2019-09-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนรถไฟบรรทุกสินค้า จำนวนรถไฟบรรทุกสินค้า (ขบวน) (จำแนกตามกลุ่มชนิดสินค้า) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนหัวรถจักร และล้อเลื่อน ที่ใช้การได้ จำนวนหัวรถจักร และ ล้อเลื่อน ที่ใช้การได้ (คันเฉลี่ยต่อวันในรอบปี) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สัดส่วนหัวรถจักร และล้อเลื่อน ร้อยละของหัวรถจักร และล้อเลื่อน ที่ใช้งานได้เทียบกับจำนวนทั้งหมด ที่มีใช้งาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนใบอนุญาตใช้เรือ จำนวนใบอนุญาตใช้เรือ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมเจ้าท่า 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ จำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมเจ้าท่า 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนอากาศยานจดทะเบียน จำนวนอากาศยานจดทะเบียน (ลำ) (จำแนกตามประเภทอากาศยาน ปีที่ผลิต ปีที่จดทะเบียน รุ่น ขนาด ชนิดใบอนุญาต ลักษณะการให้บริการ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการบินพลเรือน 2019-09-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ จำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ จำแนกเป็นในประเทศและระหว่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการบินพลเรือน 2020-03-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ดัชนีการจราจรติดขัด ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมทางหลวง 2019-11-14
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณจราจรทางถนน ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี (Average Annual Daily Traffic) จำแนกตามประเภทรถบนทางหลวงแผ่นดิน สายทางและจุดสำรวจ (คัน-วัน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทางหลวง 2021-07-27
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณการจราจรทางถนนบนเส้นทางเชื่อมชายแดน ปริมาณการจราจรบนเส้นทางถนนที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับภูมิภาค แยกตามด่าน (คัน-วัน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมทางหลวง 2019-07-23
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณจราจรและรายได้บนทางพิเศษ ปริมาณจราจรและรายได้บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (คัน-วัน และ บาท) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทางหลวง 2021-11-24
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางพิเศษแต่ละสายทาง ปริมาณจราจร จำแนกตามประเภทรถ และรายได้ค่าผ่านทางพิเศษ (คัน-วัน และ บาท) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2022-03-23
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กม.) (จำแนกตามประเภทรถ จังหวัด ช่องจราจร) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทางหลวง 2021-07-27
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยของรถโดยสาร ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการขนส่ง (ชม.) (จำแนกตามขบวนรถ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2019-07-24
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะทางเฉลี่ยของรถสินค้า ระยะทางเฉลี่ยที่ขนส่ง (กม.) (จำแนกตามชนิดสินค้า ตามขบวนรถ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยของการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยว (ชม.-เที่ยว) (Shipment) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาการขนส่งระหว่างสถานีรถไฟ ระยะเวลาการขนส่งระหว่างสถานีรถไฟ (ชม.) (เวลาที่ใช้จริง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าทางรถไฟ ที่ ICD เวลาที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงจากรถไฟ ที่ ICD (ชม.-จุด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ความล่าช้าของขบวนรถสินค้าทางรถไฟ ระยะเวลาการขนส่งระหว่างสถานีรถไฟเปรียบเทียบกับเวลาที่กำหนดในตารางเวลาเดินรถ (ชม.-เที่ยว) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ความถี่ของขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า แยกตามสายทาง จำนวนเที่ยววิ่งรถสินค้าที่ให้บริการในแต่ละสายในแต่ละวัน (เที่ยว-วัน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณการเดินทางทางรถไฟ ปริมาณการเดินทาง (คัน-กม.) (จำแนกตามชนิดรถ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2019-11-14
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนเที่ยวรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำนวนเที่ยวรถไฟขนส่งสินค้าที่วิ่งให้บริการระหว่างประเทศในแต่ละเดือน (แยกตามด่าน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนเที่ยวรถไฟที่บรรทุกเฉลี่ยต่อขบวน จำนวนเที่ยวที่บรรทุกเฉลี่ยต่อขบวน จำแนกตามลักษณะการใช้บริการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ความหนาแน่นของตู้สินค้า ที่ขนส่งทางรถไฟ จำนวนตู้สินค้า คูณ ระยะทางของการขนส่ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ (คน และ คน-กม.) (จำแนกตามชนิดรถ สถานีต้นทาง-ปลายทาง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2019-07-24
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณที่นั่งรถไฟ ปริมาณที่นั่งที่ใช้บริการ (ที่นั่ง-กม.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2019-07-24
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ผู้โดยสารที่ใช้บริการทางน้ำ ผู้โดยสารทางน้ำ (คน และ คน-กม.) (จำแนกตามประเภทยานพาหนะ ช่วงเวลาการเดินทาง จังหวัด จุดเริ่มต้น-จุดปลายทาง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมเจ้าท่า 2021-09-08
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำ การขนส่งสินค้าทางน้ำ (ตัน และ ตัน-กม.) (จำแนกตามประเภทเรือ จังหวัด จุดเริ่มต้น-ปลายทาง ชนิดสินค้า น้ำหนักบรรทุก ระยะทางที่ขนส่ง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมเจ้าท่า 2021-11-24
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าภายในประเทศทางชายฝั่ง การขนส่งสินค้าทางน้ำ (ตัน และ ตัน-กม.) (จำแนกตามประเภทเรือ จังหวัด จุดเริ่มต้น-ปลายทาง ชนิดสินค้า น้ำหนักบรรทุก ระยะทางที่ขนส่ง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมเจ้าท่า 2021-07-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งทางน้ำ ปริมาณตู้สินค้า ผ่านท่าเรือกรุงเทพ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2022-03-25
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งทางน้ำ ปริมาณตู้สินค้า ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2022-03-25
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางน้ำ (การท่าเรือ) ปริมาณสินค้า ผ่านท่าเรือกรุงเทพ จำแนกตามบรรจุตู้ และสินค้าทั่วไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2022-03-25
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางน้ำ (การท่าเรือ) ปริมาณสินค้า ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง จำแนกตามบรรจุตู้ และสินค้าทั่วไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2022-03-25
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนเรือที่ผ่านเข้าออกประเทศ จำนวนเรือที่ผ่านเข้าออกประเทศ (จำแนกสัญชาติ จังหวัด จุดก่อนหน้า-จุดถัดไป ขนาด ประเภทสินค้า ลักษณะการประกอบการ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2021-07-13
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนเที่ยวบิน การให้บริการเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ (จำแนกตามประเภทเที่ยวบิน ท่าอากาศยาน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการบินพลเรือน 2019-09-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนเที่ยวบิน การให้บริการเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.จำแนกตามท่าอากาศยาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2022-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศ การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศ (ตัน) จำแนกตามจุดต้นทาง-ปลายทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2019-07-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนเที่ยวบินบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ จำนวนเที่ยวบินบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2021-07-13
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนเที่ยวที่บรรทุกเฉลี่ยต่อยานพาหนะทางอากาศ จำนวนเที่ยวที่บรรทุกเฉลี่ยต่อยานพาหนะ (จำแนกตามประเภทการบิน/ประเภทอากาศยาน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมการบินพลเรือน 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทางอากาศ ผู้โดยสารที่ใช้บริการในประเทศและระหว่างประเทศ (คน และ คน-กม.) (จำแนกตามประเภทอากาศยาน ช่วงเวลาการเดินทาง จุดเริ่มต้น-จุดปลายทาง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการบินพลเรือน 2019-09-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายตู้สินค้าภายในเรือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขนถ่ายตู้สินค้า (ชม.-ตู้ และ บาท-ตู้) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2019-09-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ดัชนีราคาค่าโดยสารแท็กซี่ ดัชนีราคาค่าโดยสารรถแท็กซี่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการขนส่งทางบก 2020-11-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง (จำแนกตามประเภทรถ ระยะทาง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการขนส่งทางบก 2021-07-29
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราค่าโดยสารรถไฟ อัตราค่าโดยสารรถไฟ (จำแนกตามชั้น ระยะทาง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - การรถไฟแห่งประเทศไทย 2022-09-06
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT จำแนกตามประเภทผู้โดยสาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2021-11-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอส (จำแนกตามประเภทผู้โดยสาร สถานี) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2022-08-17
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราค่าโดยสารทางเรือ อัตราค่าโดยสาร (จำแนกตามประเภทยานพาหนะ ระยะทาง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมเจ้าท่า 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ท่าเรือ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ต่อ ตู้ (หรือใบขน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2019-09-24
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตรค่าธรรมเนียมการบิน อัตราค่าธรรมเนียมการบิน จำแนกตามท่าอากาศยาน ตามการเรียกเก็บ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมการบินพลเรือน 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยาน อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ท่า จำแนกตาม ท่าอากาศยาน ตามการเรียกเก็บ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมการบินพลเรือน 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ค่าธรรมเนียมที่รัฐเก็บได้ ค่าธรรมเนียมที่รัฐเก็บได้ (จำแนกตามประเภทการจัดเก็บฯ และด่านฯ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทางหลวง 2021-11-22
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนพนักงาน รฟท. จำนวนพนักงาน และลูกจ้าง จำแนกตามฝ่าย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2022-09-06
การขนส่ง และโลจิสติกส์ รายได้ค่าโดยสารรถไฟ รายได้ค่าโดยสาร จำแนกตามชั้นโดยสาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2019-07-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ บุคลากรด้านการขนส่งทางน้ำ สถิติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ จำแนกตามสาขาที่สำเร็จ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี 2022-03-04
การขนส่ง และโลจิสติกส์ บุคลากรด้านการขนส่งทางอากาศ สถิติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินอากาศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สถาบันการบินพลเรือน 2022-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนคนประจำเรือ จำนวนคนประจำเรือ (จำแนกตามชั้นประกาศ สัญชาติ และหนังสือคนประจำเรือสินค้า/เรือประมง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมเจ้าท่า 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ข้อมูลผู้รับเหมา ผู้รับจ้างที่มี และข้อมูลผู้รับเหมา ผู้รับจ้างที่โดนตัดสิทธิ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมทางหลวง 2019-07-30
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ข้อมูลผู้รับเหมา ผู้รับจ้างที่มี และข้อมูลผู้รับเหมา ผู้รับจ้างที่โดนตัดสิทธิ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมทางหลวงชนบท 2019-07-30
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เงินลงทุนสร้างระบบรถไฟ เงินลงทุนก่อสร้างระบบรางโดยพิจารณาเฉพาะงบก่อสร้าง ไม่รวมงบซ่อมบำรุง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทางรถไฟ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทาง จำแนกตามสาย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2022-01-21
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เงินลงทุนในการสร้างท่าเรือ เงินลงทุนในการสร้าง จำแนกตามท่าเรือ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมเจ้าท่า 2019-07-30
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาท่าเรือ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาท่าเรือ จำแนกตามท่าเรือ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมเจ้าท่า 2019-07-30
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ของ ขสมก. ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (จำแนกตามประเภทรถ ระดับน้ำหนักรถ ชนิดเชื้อเพลิง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2022-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ของ รฟท. ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ จำแนกตามประเภทรถ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินทาง ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินทาง เฉพาะ พรบ.ทางหลวง และ พรบ. จราจรทางบก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทางหลวง 2020-09-11
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินทาง ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทางหลวงชนบท 2020-09-11
การขนส่ง และโลจิสติกส์ น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต จำแนกตามประเภท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทางหลวง 2020-09-11
การขนส่ง และโลจิสติกส์ น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมทางหลวงชนบท 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาตให้ขนส่งสินค้าทางรถไฟ น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต จำแนกตามประเภทรถ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินรถไฟฟ้า MRT ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินรถไฟฟ้า MRT (กม./ ชม.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2022-03-25
การขนส่ง และโลจิสติกส์ พื้นที่ริมน้ำที่ถูกบุกรุก พื้นที่ริมน้ำที่ถูกบุกรุก จำแนกตามพื้นที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมเจ้าท่า 2019-07-30
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้กับงานกู้ภัยทางรถไฟ จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้กับงานกู้ภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้กับงานกู้ภัยทางน้ำ จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้กับงานกู้ภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมเจ้าท่า 2019-11-14
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต จากการขนส่งทางหลวง จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต (จำแนกตามประเภทรถ ประเภทเส้นทาง ความเร็ว ความเสียหาย ประเภทมลพิษ สาเหตุ สถานที่) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมทางหลวง 2019-07-30
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต จากการขนส่งทางหลวงชนบท จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต (จำแนกตามประเภทเส้นทาง สาเหตุ สถานที่) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 กรมทางหลวงชนบท 2019-07-30
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต การทางพิเศษ จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต (จำแนกตามประเภทรถ ประเภทเส้นทาง ความเสียหาย สาเหตุ สถานที่ ประเภทมลพิษ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2022-03-23
การขนส่ง และโลจิสติกส์ จำนวนอุบัติเหตุ/ อาชญากรรม จากการขนส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS จำนวนอุบัติเหตุ/ อาชญากรรม (ครั้ง) จำแนกตามประเภทการเกิดอาชญากรรม คือ 1.ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 2. ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 3. ทรัพย์สินของ รฟม. สูญหาย หรือเสียหาย 4. ความผิดฐานอนาจาร 5. ความผิดฐานทะเลาะวิวาท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ พื้นที่ที่โดยน้ำกัดเซาะ พื้นที่ที่โดยน้ำกัดเซาะ จำแนกตามลุ่มน้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมเจ้าท่า 2019-07-30
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อมูลค่ายอดขาย (Ratio of customer service cost per sale) สัดส่วนระหว่างต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อปี กับยอดขายต่อปีของบริษัท ซึ่งต้นทุนการให้บริการลูกค้าได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแผนกการตลาด หรือแผนกขาย เช่น เงินเดือนพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า ค่าล่วงเวลา เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริการหลังการขายและกิจกรรมสนั 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Average order cycle time) ระยะเวลาในการตอบสนองคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยนับตั้งแต่บริษัทยืนยันรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ผลิต จนกระทั่งส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ร้อยละการเติมเต็มคำสั่งซื้อสมบูรณ์ (DIFOT CS & Support) ความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าครบจำนวนและตรงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ คิดเป็นสัดส่วนต่อการจัดส่งทั้งหมด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สัดส่วนการจัดซื้อจัดหาต่อมูลค่ายอดขาย (Ratio of procurement cost per sale) สัดส่วนระหว่างต้นทุนการจัดซื้อจัดหาต่อปีกับยอดขายต่อปีของบริษัท ซึ่งต้นทุนการจัดซื้อจัดหา ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายของพนักงานแผนกจัดซื้อ เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าน้ำมัน เป็นต้น (2) ค่าโสหุ้ยสำหรับการดำเนินการจัดซื้อ เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื้อ (Average procurement cycle time) ระยะเวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าโดยนับตั้งแต่บริษัทได้รับการยืนยันรับคำสั่งซื้อจาก Supplier จนกระทั่ง Supplier ส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับบริษัท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต (Supplier In Full and On-Time Rate) ความสามารถของผู้ผลิตในการตอบสนองคำสั่งซื้อของบริษัทตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยมีการส่งสินค้าครบตามจำนวนและตรงเวลา คิดเป็นสัดส่วนต่อคำสั่งซื้อทั้งหมด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการสื่อสารภายในองค์กรต่อมูลค่ายอดขาย (Ratio of information processing cost per sale) สัดส่วนระหว่างต้นทุนการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการสื่อสารภายในองค์กรต่อปีกับยอดขายต่อปีของบริษัท โดยต้นทุนดังกล่าวได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในองค์กรต่อปี (Software) เช่น โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อส 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งคำสั่งซื้อภายในองค์กร (Average order processing cycletime) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ฝ่ายการตลาดส่งคำสั่งซื้อไปยังแผนกต่างๆ ภายในองค์กร โดยนับตั้งแต่ระยะเวลาที่ฝ่ายการตลาดได้รับยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้าจนกระทั่งฝ่ายการตลาดได้ส่งคำสั่งซื้อไปยังแผนกต่างๆ ภายในองค์กร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราความแม่นยำของใบสั่งงาน (Order Accuracy Rate) การวัดความแม่นยำของใบสั่งงานจากฝ่ายขาย หรือฝ่ายการตลาดที่ถูกส่งไปยังแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร คิดเป็นสัดส่วนต่อการออกใบสั่งงานไปยังแผนกอื่นๆ ทั้งหมด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (Ratio of transportation cost persale) สัดส่วนระหว่างต้นทุนการขนส่งต่อปีกับยอดขายต่อปีของบริษัท โดยต้นทุนการขนส่ง ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายในแผนกขนส่งของบริษัท (กรณีที่บริษัทดำเนินการขนส่งสินค้าด้วยตนเอง - Inhouse) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของพนักงานแผนกขนส่ง เช่น เงินเดือน ค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา ค่าน้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า (Average delivery cycle time) ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยนับตั้งแต่การจัดส่งสินค้าขึ้นรถ และขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ของลูกค้า จนกระทั่งลูกค้าได้รับสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง (Transportation DIFOT Rate) ความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามสภาพ ครบตามจำนวน และตรงเวลาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สัดส่วนต้นทุนการบริหาคลังสินค้าต่อยอดขาย (Ratio of warehousing costper sale) สัดส่วนระหว่างต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อปีกับยอดขายต่อปีของบริษัท โดยต้นทุนการบริหารคลังสินค้า ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายของพนักงานแผนกคลังสินค้า ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา ค่าน้ำมัน เป็นต้น (2) ต้นทุนคงที่ในการบริหารคลังสินค้า ได้แก่ ค่าประกันภั 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า (Average inventory cycle time) ระยะเวลาเฉลี่ยที่สินค้าสำเร็จรูปอยู่ในคลังสินค้าโดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่สินค้าสำเร็จรูปถูกจัดเก็บในคลังสินค้า จนกระทั่งสินค้าสำเร็จรูปดังกล่าวถูกเบิกออกจากคลังสินค้าเพื่อจัดส่งไปให้กับลูกค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราความแม่นยำของสินค้าคงคลัง (Inventory Accuracy) ความแม่นยำของสินค้าคงคลังที่แสดงความแตกต่างระหว่างจำนวนสินค้าคงคลังที่ได้บันทึกไว้ กับจำนวนสินค้าคงคลังที่ได้จากการนับจริง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (Ratio of forecasting cost per sale) ต้นทุนของบริษัทที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าโดยเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อปีกับยอดขายต่อปีของบริษัท ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ได้แก่ เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการของ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Average forecast period) ระยะเวลาที่บริษัทใช้ในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้า (Demand forcase) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราความแม่นยำการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Forecast Accuracy Rate) เป็นการวัดความแม่นยำในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากผลต่างของปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจริง กับปริมาณสินค้าที่ได้พยากรณ์ไว้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย (Ratio of inventory holding cost per sale) เป็นการประเมินต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินค้า ณ ช่วงเวลาที่บริษัทได้ทำการจัดเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าของบริษัท รวมทั้งต้นทุนในการถือครองสินค้าอื่นๆ เช่น ค่าประกันภัยสินค้า ค่าเสื่อมราคาของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่จัดเก็บสินค้า เป็นต้น 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าสำเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Average inventory day) ระยะเวลาเฉลี่ยที่บริษัททำการสำรองหรือจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปมีปริมาณเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราจำนวนสินค้าสำเร็จรูป ขาดมือ (Inventory Out of Stock Rate) ความถี่หรือจำนวนครั้งที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ อันเนื่องมาจากสินค้าสำเร็จรูปมีไม่เพียงพอ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารสินค้าสำเร็จรูปของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนต่อจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่เสียหายต่อยอดขาย (Ratio of value damaged per sale) มูลค่าของสินค้าที่เกิดการเสียหายนับตั้งแต่กระบวนการผลิตเสร็จสิ้นการจัดเก็บ จนกระทั่งก่อนการจัดส่งสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า (Average material handling andpackaging) ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองสินค้าและการเตรียมส่งสินค้าโดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการผลิต การจัดเก็บ ตลอดจนการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราความเสียหายของสินค้า (Damage Rate) อัตราความเสียหายที่เกิดกับสินค้านับตั้งแต่ผลิตเสร็จ จัดเก็บ จนกระทั่งการจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง โดยคิดตามจำนวนครั้งที่เกิดความเสียหาย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ สัดส่วนมูลค่าสินที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย (Ratio of returned goods value per sale) มูลค่าของสินค้าที่ถูกตีกลับมาจากลูกค้า อันเนื่องมาจากความเสียหายของสินค้า หรือสินค้าผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า (Average cycle time for customer return) ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับคืนสินค้าจากลูกค้าโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ลูกค้าแจ้งให้บริษัททำการรับสินค้าคืน จนกระทั่งบริษัททำการรับสินค้าคืนหรือได้รับสินค้าคืนกลับมายังบริษัท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ อัตราการถูกตีกลับของสินค้า (Rate of Returned Goods) สัดส่วนการถูกตีกลับของสินค้าจากลูกค้า หลังจากได้ทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นสัดส่วนต่อการจัดส่งทั้งหมด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2021-08-10
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระยะเวลาเฉลี่ยเรือคอยท่า (ท่าเรือกรุงเทพ) ระยะเวลาเฉลี่ยเรือคอยท่า (Ship Waiting Time) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2019-09-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เวลาเรือจอดเทียบท่า เวลาเรือจอดเทียบท่า (Berthing Time) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2021-07-22
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เวลาเรือปฏิบัติงาน เวลาเรือปฏิบัติงาน (Working Time) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2021-07-22
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เปอร์เซ็นต์การใช้ท่า เปอร์เซ็นต์การใช้ท่า (Berth Occupancy) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2021-07-22
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การปฏิบัติงานยกตู้สินค้าหน้าท่า การปฏิบัติงานยกตู้สินค้าหน้าท่า (ตู้ / ปั้นจั่น / ชม.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2021-07-22
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ประเทศไทย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-11-19
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-11-18
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อ GDP แยกองค์ประกอบ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-11-19
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ แนวโน้มการขยายตัวของต้นทุนโลจิสติกส์และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-11-18
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-09-21
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ในการเดินทาง บนถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร ความเร็วเฉลี่ยรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการเดินทางบนถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร ช่วงเร่งด่วนเช้า จำแนกตามเส้นทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2022-07-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ในการเดินทาง บนถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร ความเร็วเฉลี่ยรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการเดินทางบนถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร ช่วงเร่งด่วนเย็น จำแนกตามเส้นทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2022-07-26
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ปริมาณการขนส่ง ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง(จากแบบจำลอง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2022-09-06
การขนส่ง และโลจิสติกส์ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ จำแนกตาม ประเภทตำแหน่ง/หน้าที่ของบุคลากร (ผู้บริหาร/ผู้จัดการ พนักงานจัดซื้อ พนักงานจัดส่ง พนักงานคลังสินค้า) ระดับการศึกษา ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ ร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามสัดส่วนค่าตอบแทนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ จำแนกตาม ประเภทธุรกิจ ตำแหน่งบุคลากร กลุ่มงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 0000-00-00
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ทักษะแรงงานด้านโลจิสติกส์ จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า ที่รายงานปัญหาด้านคุณลักษณะแรงงานด้านโลจิสติกส์ (ความรู้พื้นฐานในตำแหน่งงานที่ทำ ทักษะฝีมือแรงงาน ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความขยันและอดทน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน) จำแนกตามระดับของปัญหา ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ทักษะแรงงานด้านโลจิสติกส์ จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า ที่รายงานปัญหาด้านแรงงานโลจิสติกส์ที่เข้ามาทำงานใหม่ จำแนกตามระดับของปัญหา ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การดำเนินการด้านโลจิสติกส์ ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้าที่ว่าจ้างให้บุคคล/ผู้ประกอบการภายนอก ดำเนินการด้านโลจิสติกส์ จำแนกตามกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ (การจัดส่งสินค้า จัดการคลังสินค้า จัดการสินค้าคงคลัง การบรรจุสินค้า พิธีการศุลกากร อื่น ๆ) ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า ที่มีการวัดประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า จำแนกตาม สัดส่วนของเที่ยวการจัดส่งสินค้า (การจัดส่งสินค้าที่ไม่ตรงเวลา สินค้าสูญหายจากการจัดส่ง สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง อุบัติเหตุในระหว่างการจัดส่ง ความผิดพลาดอื่น ๆ) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-07-06
การขนส่ง และโลจิสติกส์ ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า ที่มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง จำแนกตาม ระยะเวลาที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีเพียงพอจำหน่าย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกด้านการค้า จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า ที่มีข้อร้องเรียนในการดำเนินพิธีการศุลกากร จำแนกตามปัญหาข้อร้องเรียนในการดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก จำนวนครั้ง ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า จำแนกตามสัดส่วนการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์ ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า จำแนกตามสัดส่วนการลงทุน ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-31
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ มูลค่าสินค้าที่ขนส่งออกจากสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ มูลค่าสินค้าที่ขนส่งออกจากสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
การขนส่ง และโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ จำแนกตามรูปแบบ/พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01